Projectmanager

Hasselt 1A, Beiler 9944, Luxembourg
21/09/2020 08:51:09

Join ABAKUS IT-SOLUTIONS and become an expert in IT comfort!

ABAKUS IT-SOLUTIONS is seeking to hire people passionate about IT not afraid to mix serious work and a bit of madness!

We zijn op zoek naar een projectmanager.
Job :
Het beheren van een programma bestaande uit meerdere ICT-projecten met korte en lange doorlooptijd. Dit rekening houdend met de behoeften, mogelijkheden en beperkingen inzake technologie, ICT-personeel, budget en tijd, teneinde een coherent beheer van alle ICT-initiatieven en –projecten te kunnen verzekeren. Dit in het kader van het ERP programma.
De ERP programmamanager ICT richt zich vooral naar de ICT organisatie en het ICT-team en de voortgang aldaar.
Business context : Deze opdracht betreft het ERP-programma deelprojecten voor de implementatie in SAP van ERP-processen betreffende Finance, HR, Logistiek en Onderhoud.
Vertaald naar activiteiten geeft dit:
• Opvolgen van resourcenoden vanuit de ERP ICT-deelprojecten.
• Bepalen en opvolgen van budgetten ifv de ICT-profielen binnen het ERP programma.
• Rapporteren en beheren van risico’s en issues tijdens de uitvoering.
• Afstemmingen met de verschillende andere trajecten binnen de ICT-organisatie en het ERP-programma.
• Bewaakt de scope en volgt, in samenwerking met de business programmamanager, nauwgezet het beschikbare en gespendeerde ICT-budget op, alsook de ICT resources, binnen alle lopende ERP-deelprojecten.
• Coördineert in het kader van het ERP-programma de samenhang en parallelle uitrol van verschillende ICT-deelprojecten van het ERP programma.
• Stuurt de projectmanagers ICT aan
Skills :
De kandidaat-uitvoerder dient ervaring en competenties te hebben in:
• Het leiding geven aan en motiveren van een projectteam van minimum 10 ICT-medewerkers
• Het bewaken van de scope, budget, timing en kwaliteit van de ICT-deelprojecten van het ERP programma
• De opmaak van een meerjarige ICT resourceplanning voor het hele ERP programma.
• Het strategisch inplannen van budgetten en resources.
• Het opzetten van een SAP support organisatie ifv de reeds opgeleverde deelprojecten.
• Het opvolgen en aansturen van de ERP projectmanagers ICT betreffende de oplevering van projectproducten op basis van de goedgekeurde planning en binnen vooraf afgesproken scope en budget. Dit volgens de Prince2 methodiek
• Het meewerken aan de opmaak, gunning en opvolging van bestekken voor de ERP deelprojecten.
• De ERP-programmamanager ICT rapporteert m.b.t. de voorgang aan de business programmamanager van het ERP-programma. Afstemmingen met de verschillende andere trajecten binnen ERP programma is noodzakelijk.
Modaliteiten :
• Permanent ;
• Ort : Brussels ;
• Taal : Nederlands en Engels ;
• Start : ASAP.
Odoo image and text block
by ABAKUS IT-SOLUTIONS

Opportunities are numerous. From bare applications development to of IT infrastructures management including conception, architecture and requirements analysis.

Although open to technologies used by our customers, ABAKUS IT-SOLUTIONS seeks mainly but not only consultants mastering: Windows and Linux Servers, networks, developments (JAVA, SAP, .NET,…) as well as highly specialized experts for example in cybersecurity or in Content Management System (CMS) (SharePoint, Drupal, WebLogic…).

In terms of non-technical competencies, ABAKUS IT-SOLUTIONS hires dynamic persons, open to the world, interested by innovation and having a keen sense of client relationship.

A very good command of English is essential, the capacity to speak French, German or Dutch is an asset.

Even though most of our positions require at least 3 years of experience, some are open to new starters.

ABAKUS IT-SOLUTIONS works either in its premises or in our customer’s one, remote activities are sometime possible.

In the meantime,

Look around on our website:

Continue To Our Website