Project Manager - Brussels

Hasselt 1A, Beiler 9944, Luxembourg
21/09/2020 07:51:09

Join ABAKUS IT-SOLUTIONS and become an expert in IT comfort!

ABAKUS IT-SOLUTIONS is seeking to hire people passionate about IT not afraid to mix serious work and a bit of madness!


Doel

Tijdig opleveren van één of meerdere projecten tot 400 mandagen, binnen het kader en de afgesproken inspanningen en planning.

Zorgen voor de communicatie met de stakeholders en de rapportering aan PMO.Dimensies (5 belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):
1. Projecten met “MID complexity” op niveau van planning, change & risks

2. Aansturen van een project team van 5 personen

3. Mogelijke interactie met meerder externe en interne partijen, leveranciers, Departementen, intern YPTO1. Business case

§ Informatiebehoeften van de gebruikers/klant

§ Wetgeving indien toepasselijk

§ Governance en financiële procedures rond project Delivery zoals bepaald door PMO

§ Gebruik makend van de PMO Templates

§ Afleveren van een volledige “Project request Fiche” ter goedkeuring

§ Verantwoordelijk om in samenwerking met de klant de business case te vertalen naar een project request met inbegrip van beperkingen, risico’s, afhankelijkheden, …

§ Bouwt een netwerk met Ypto specialisten en de klant om ervoor te zorgen dat de opvolging en uitvoering van het project de nodige aandacht krijgt
2. Project Initiatie & Planning

§ Governance en financiële procedures rond project Delivery zoals bepaald door PMO

§ Gebruik makend van de PMO Templates

§ Kick-off

§ PID / PMP

§ Planning

§ Bepalen en vastleggen van de gedetailleerde scope, planning & budget en dit communiceren naar het project team (kick-off)

§ Zorgt voor een validatie van de technische oplossing en schatting van de effort en kost door experten en team leden

§ Plant de overdracht naar support in en geeft een schatting van de supportkost

3. Project Governance § Project governance regels en procedures zoals bepaald door PMO

§ Gebruik makend van de PMO Templates § Issue/Change Requests log

§ Risk log

§ Documentatie Mitigating actions
§ Communiceert op regelmatige basis over de vooruitgang, de overeengekomen scope en aangepaste planning met inbegrip van resources en competenties

§ Beheert en volgt de risico’s en problemen op met het project team en escaleert tijdig naar management en klant indien nodig. Zoekt naar oplossingen met het project team en bespreekt dit met de klant en indien nodig, het management

§ Volgt change aanvraag tijdens het project op en vraagt goedkeuring tijdens een steering committee alvorens uit te voeren

§ Zorgt voor coördinatie tussen de externe en interne teams

§ Ondersteunt audit activiteiten indien nodig

§ Volgt aanbevelingen en procedures van PMO ter voorbereiding van de ISO9000 certificatie
4. Communication § Gebruik van de geijkte kanalen voor periodieke communicatie en rapportering op verschillende niveaus

§ Project governance regels en procedures zoals bepaald door PMO
§ PSR

§ Meeting minutes & action list

§ Steerco reports

§ Houdt de business project manager (of aangeduide vertegenwoordiger van de klant) regelmatig op de hoogte, op een transparante en eerlijke manier, over de vooruitgang en verwezenlijkingen van het project

§ Geeft maandelijkse update via Project Status Report aan B-IT en de business

§ Verzekert een maandelijkse opvolging van de werkelijke kost, effort, vooruitgang

§ Bereidt steerco meetings voor
5. Project Closing

§ Volgens de standaarden bepaald door het Ypto operation en support team

§ Project governance regels en procedures zoals bepaald door PMO

§ Lessons learned

§ Operation and support guide

§ Training guide if needed

§ Doet een closing meeting met de klant en het project team en documenteert de “lessons learned”

§ Verzekert de overdracht naar Operation en support Team en zorgt ervoor dat de nodige documentatie en training wordt gegeven.
6. Project Team

§ Volgens de bestaande HR policies

§ Project governance regels en procedures zoals bepaald door PMO

§ Purchase Procedures voor project staffing § Project Capacity planning

§ Maakt een Project capacity planning

§ Zorgt voor een positieve sfeer in het project team en verzekert efficiënte en kwalitatieve oplevering

§ Lost conflicten op

§ Monitort de gepresteerde effort van het team en communiceert over de vooruitgang

§ Anticipeert project capacity noden en problemenRequirements

§ basis kennis van alle processen binnen het domein.

§ Heeft kennis van de technologieën nodig in het project

§ Project Delivery Team, Project Team, PMO, Business tot op diensthoofd niveau

§ kan tot 4 low complexity projecten parallel beheren

§ Team opbouwen, werk plannen, conflict management, beschikbaarheid resources anticiperen

Niveau 3

§ Bachelor of Master IT/Computer science of gelijkgesteld door ervaring

§ Mintens 5 jaar werkzaam in IT and 3 jaar projectleider voor gelijkaardige projecten

§ Certificatie in Prince II of PMI foundation niveau.
Talenkennis

§ Nederlands, Frans en Engels
Informaticakennis

§ basiskennis van de IT platformen, software en IT oplossingen binnen uw domein
Andere kennis

Specifieke competenties § Flexibel handelen: Past zich op eigen kracht aan indien de situatie verandert en dit vereist

§ Plannen en organiseren: Structureert en organiseert een geheel aan taken waarin ook anderen betrokken zijn

§ Voortgang opvolgen: Volgt regelmatig de voortgang van activiteiten van één of meerdere personen op en stuurt bij indien nodig

§ Communiceren: Communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap

§ Overtuigen: Kan een standpunt of voorstel verdedigen aan de hand van kennis van zaken en/of logische tegenargumenten

Generieke competenties § Verantwoordelijkheid opnemen: Handelt binnen de eigen bevoegdheid met respect voor de procedures

§ Werken in alle openheid: Initieert acties om als groep opener samen te werken

§ Geëngageerd zijn: Waakt over de naleving van afspraken en stuurt bij waar nodig

§ Focussen op de klant : Werkt samen met de klant om een goede oplossing te vinden en/of om een probleem op te lossen
Odoo image and text block
by ABAKUS IT-SOLUTIONS

Opportunities are numerous. From bare applications development to of IT infrastructures management including conception, architecture and requirements analysis.

Although open to technologies used by our customers, ABAKUS IT-SOLUTIONS seeks mainly but not only consultants mastering: Windows and Linux Servers, networks, developments (JAVA, SAP, .NET,…) as well as highly specialized experts for example in cybersecurity or in Content Management System (CMS) (SharePoint, Drupal, WebLogic…).

In terms of non-technical competencies, ABAKUS IT-SOLUTIONS hires dynamic persons, open to the world, interested by innovation and having a keen sense of client relationship.

A very good command of English is essential, the capacity to speak French, German or Dutch is an asset.

Even though most of our positions require at least 3 years of experience, some are open to new starters.

ABAKUS IT-SOLUTIONS works either in its premises or in our customer’s one, remote activities are sometime possible.

In the meantime,

Look around on our website:

Continue To Our Website